Bloggen som hinder i yrkeslivet

Fanny skriver om yrkeslivet.

Hon berättar att folk ibland undrar hur hennes bloggande påverkar möjligheterna att komma in i arbetslivet, och hon säger att de ”försöker skrämmas” som om arbetsköpare hade en ”rättfärdig auktoritet över våra liv”. Men det är en orimlig tolkning. Hon ser en enorm konflikt mellan anställare och anställd, men det är det inte säkert att andra gör. De flesta förstår i alla fall att arbete är samarbete, och anstränger sig för att både få och erbjuda nytta på sin arbetsplats. Det handlar nog inte heller så mycket om vilka värderingar man ger uttryck för, och mer om huruvida man framstår som en person som kan vara trevlig, samarbeta med andra och anförtros med ett visst mått av ansvar.