Vädjan till vetenskapligt tänkande

Fanny nämner vetenskap på Twitter, och eftersom den här bloggen ofta vädjar till henne och andra radikalfeminister att reflektera vetenskapligt, bör jag väl kommentera det.

vetenskap

Det här stämmer inte riktigt. All vetenskap kan måhända rent historiskt spåras tillbaka till hypoteser, men det betyder inte att all vetenskap bygger på hypoteser. Hypoteser som bekräftas av evidens befordras nämligen till exempelvis teorier. Och det är inte bara en språklig skillnad. Det är skillnaden mellan ett påstående som saknar stöd i forskning, och ett som inte gör det. Som Fanny (och Adori) nu formulerar det, framstår det som att all vetenskap idag bygger på mer eller mindre fria fantasier. Så är det inte.

Vad som utmärker vetenskap är inte hypoteser. Även homeopatiker och astrologer har hypoteser. Vetenskap utmärks av den metod man använder för att pröva sina hypoteser. Om Fanny (och andra radikalfeminister) ägnar ett modikum av uppmärksamhet åt vetenskapliga metoder när de påstår saker om naturen eller samhället vore det tacknämligt. En ledtråd är att det är kvantitativ forskning som är relevant, inte deduktioner från ideologiska premisser.