Om arbetsmarknad och överlevnad

Jävla feministfitta skriver om kapitalismen.

Hon säger att du i en kapitalism skall ”sälja din så kallade personlighet, sälja dina känslor”. Tja, det är väl i viss mån sant, såtillvida att arbetsköparen vill att du skall passa in på arbetsplatsen och kunna samarbeta med andra. Kompetens, meriter och kontakter är andra värdefulla tillgångar.

Hon hävdar att arbetscoacher lär oss ”att den ökande arbetslösheten är ett individuellt problem”. Det har jag svårt att tro. De fokuserar på individen för att det är deras jobb att hjälpa enskilda individer. Strukturell arbetslöshet är absolut ett samhälleligt problem, skapat av politiska regleringar som vänsterfeminister tenderar att stödja.

Hon  menar att i ”det liberala samhället är människorna i det inte en gemenskap” utan ”individuella människor som kämpar för att överleva”. Nej, det stämmer inte att alla eller de flesta kämpar för att överleva. De allra flesta har det bättre ställt än så. Våren 2011 var 34 000 svenskar hemlösa, varav 4 500 behövde bostad akut. De flesta f.ö. män. (Källa: Socialstyrelsen.) Det står också alla fritt att söka sig till en gemenskap, men jag vet att många har svårt att hitta rätt.

Om filosofi och värdighet

Fanny skriver att hon inte behöver filosofi.

Hon börjar med att citera Platsjournalen som skriver: ”När man inte har ett jobb känner man lätt skuld för att man inte bidrar till den ekonomiska effektiviteten. Men filosofin säger att du har ett värde ändå.”

Hon svarar att hon inte kommit fram till sin värdelöshet ”genom filosofi”, utan att hon ”känner sig jävligt värdelös av att bli behandlad som skit”. Men den feminism hon ser som lösningen, är en filosofisk inriktning (som inbegriper både kunskapsteori, etik och politisk teori).

Hon säger att hon inte behöver bättre självförtroende utan ”möjligheter till ett värdigt liv”. Det beror väl på vad man lägger i begreppet värdighet. Om det innebär grundläggande fri- och rättigheter har hon det redan. Om det innebär stora möjligheter att påverka sin framtid genom bl.a. studier och yrkesval har hon det också. Om det innebär feministisk kommunistisk revolution för att införa det ”postpatriarkala” samhället, handlar det nog mer om bl.a. självkänsla.