Feminism och att slå folk

Jaylazkar skriver att hon lär sig slåss.

Hon ”lever i ett samhälle som är uppbyggt” på att hon ”ska bli utsatt för våld” och dessutom ”acceptera det våld” hon blir ”utsatt för”. Vilket våld rör det sig om? Källor och exempel efterfrågas. Dessutom är det narcissistiskt att tro att hela samhället är uppbyggt för att jävlas med en själv. Verkliga livet är inte The Truman Show.

Hon konstaterar att ”samhället aldrig kommer” att ”försvara” henne ”mot det våld som krävs för att upprätthålla samhället”. Va? Samhället kommer aldrig använda det våld som krävs för att upprätthålla samhället? Obegriplig meningsuppbyggnad.

Hon säger att hon lär sig att se sin kropp ”som ett vapen” istället för ett objekt. Det har vi redan gått igenom här. Ett vapen är ett objekt. Per definition.

Hon hävdar att det våld hon utövar handlar om självförsvar. Men med tanke på att hon verkar betrakta våld som något i stil med ”allt jag ogillar”, måste väl betydelsen av självförsvar förskjutas på motsvarande sätt.