Ur konsthistorien #4

Det sägs att det sanna är det sköna. Gustave Courbet höll det i alla fall för sitt måtto, och det löper som en röd tråd genom hans måleri. Inte minst lyser det tydligt igenom i hans mest provokativa målning — Världens ursprung från 1866.Origin-of-the-World

Fittan tycks ofta spela en central roll i det feministiska bildspråket. Och Courbets fitta — som förmodligen tillhörde Joanna Hiffernan, älskarinna till  James Whistler — är inte idealiserad. Den återges skenbart spontant och betraktaren ställs direkt inför fullbordat faktum: en fitta, det är allt. Inga allegoriska referenser, ingen historisk berättelse, inget som vi är vana att se i äldre måleri och som brukade användas för att ursäkta nakenhet. Bara en fitta som provokativt utmanar sin betraktare. Titta då. Det är så här de ser ut.

Jag vill nu inte gå så långt som att kalla Courbets målning feministisk.

Den var ett beställningsverk för en turkisk diplomat, och denne hängde duken i sitt badrum bakom ett draperi. Vi kan tänka oss till vilket syfte. Visst är det väl en typ av bild vi idag skulle kalla pornografisk? Kanske inte utan att associera till det glada 70-talet, men ändå. Bara en närbild på ett könsorgan, vulgärt enligt alla samtida måttstockar. Den manliga blicken, bara en del av en kropp, och så vidare.

Tja, avgör själv. Det är en fråga om perspektiv; målningen kan tolkas på olika sätt. Själv fascineras jag av konsthistorien som spegel mot den mänskliga naturens tidlösa drivkrafter. Kanske blev du förvånad, om du visste hur många av de stora konstnärerna som skapat ren pornografi.

Nakenhet på Facebook

Apan satt i granen skriver att Facebook är ett skitföretag.

Hon börjar med att beklaga sig över ett filmklipp som cirkulerat på Facebook, där en man misshandlar sina två döttrar. Sedan reagerar hon mot att Facebook raderat bilder från hennes sida Mammaformer, som porträtterar kvinnor efter graviditeten. Utifrån detta drar hon slutsatsen att Facebook tycker att våld mot kvinnor och barn är okej, men att bilder på kvinnor inte är okej om de inte motsvarar rätt skönhetsideal. ”När en kvinnas kropp inte lever upp den sjuka bilden av hur den ideala kvinnokroppen ska se ut, då väcker den anstöt och censureras.”

I själva verket medger hon redan från början att filmklippet raderats. Att Facebook skulle tillåta den typen av klipp stämmer alltså inte. Och när det gäller Mammaformer, visade de bilder som togs bort (av skärmdumparna att döma) explicit nakenhet, d.v.s. bara bröst. Facebook tog alltså inte ställning till huruvida dessa kvinnor var snygga eller fula, utan agerade i enlighet med en generell policy mot nakenhet, vilket på internet brukar definieras som nakna bröst eller könsorgan. Facebook skriver i sina gemenskapsregler: ”Vi har också infört begränsningar när det gäller att visa nakenhet.”

Anna (som hon heter) avslutar med en retorisk fråga: ”Jag är helt övertygad om att de maktpersoner som styr facebook är män. Vad tror ni?” Det stämmer naturligtvis. Det är allmänt känt att Mark Zuckerberg (en man) är verkställande direktör för Facebook. Men det är knappast hans eller hans köns fel att Facebooks generella nakenhetspolicy, även drabbar en nakenhet som just Anna tycker är okej.