Feminism och ett öppet debattklimat

Fanny skriver om kritik och debattklimat.

Hon menar att det måste finnas ”ett öppet internt debattklimat”. Det håller jag med om. Men det måste också finnas ett öppet debattklimat utåt. Annars blir det just en sådan ”jävla debattklubb” hon inte vill ha. För att åstadkomma en större förändring i samhället, och inte bara locka de som redan håller med, måste man kunna diskutera sina frågor med människor som har motsatt åsikt. Ett sådant debattklimat tycks inte existera i dagsläget.

Hon anser att de som vill diskutera  ”om patriarkatet verkligen finns”, eller tycker att feminister ”pratar för mycket om att kvinnor blir förtryckta”, ställer sig ”emot feminism” och är ”motståndare till feministiska idéer”. Det är med andra ord okej att diskutera relativa ytligheter, men inte grundpremisserna. Om man inte håller med om att det finns ett patriarkat, eller om att allt som radikalfeminister hävdar förtrycker också är förtryckande, är man antifeminist? Särskilt det senare gör att merparten av alla feminister räknas bort. Merparten av alla feminister håller inte med om att t.ex. heterosexualitet är ett förtryck.

Hon menar att feminismen inte skall vara ”någon anslagstavla där vem som helst kan komma och klottra sina jävla åsikter”. Men det är på gott och ont precis det den måste vara — om målet är en genomgripande förändring i samhället. Då måste idéerna decentraliseras och överlåtas åt var och en att tycka till om. Men visst. I dagsläget tror jag inte att ett sådant projekt skulle ha någon framgång. Den stora allmänheten har fortfarande för stor respekt för både heterosexuella och funktionshindrade, och känner sig inte redo att delta i manshatarkonferenser.

Hon säger att ”ingen, förutom patriarkatet, tjänar på” att feminismen blir en anslagstavla enligt ovan. Men det betyder väl att nästan alla tjänar på det? Alla män förstås. Över 50 % av alla människor i ett svep. Och alla kvinnor som inte håller med dem, som vinner bekräftelse etc., och som kanske rentav tycker om män. Det lämnar inte särskilt många?