Genus mot vetenskap

Fanny skriver om kön och biologi.

Hon berättar att hon börjat läsa genus, och hon citerar gillande ett stycke ur sin kurslitteratur:

”I brist på varje form av redovisning av de sociala processerna faller [David] Geary ständigt tillbaka på evolutionistiska spekulationer som förklaring till det som händer i det sociala livet. Har man läst denna 400 sidor långa monografi, som betecknas som vetenskaplig och som utges av en så vörnadsvärd institution som American Psychological Association, kommer det som något av en chock när man inser att hela argumentationen är ren spekulation. Inte en enda könsskillnad hos de psykologiska egenskaperna har kunnat visas vara ett resultat av mekanismer i evolutionen.”

Jag blev ärligt talat nedstämd av att läsa det här. Det är den sociologiska motsvarigheten till att ta en kurs i biologi och få Kent Hovind på litteraturlistan. Jag hoppas att den här synen på vetenskap inte är representativ.

Om mäns muskelstyrka

Fanny skriver om mäns styrka.

Hon påstår att det inte går att ”säga säkert att stor muskelmassa är eller har varit en generell fördel”. Jo, det går. Det är därför män har anlag för relativt stor muskelmassa från första början. För att den evolutionärt har varit en generell fördel. Har inte Fanny hört talas om evolution?

Hon skriver att ”idén om att människor ‘förr i tiden’ mest ägnade sig åt att typ lyfta grejer och döda olika djur med sina bara händer” är ”ganska tveksam”. Men det är en karikatyr av idén, som säger att människan hade ett större behov av fysisk styrka när hon i högre utsträckning utförde manuellt arbete. Det är en idé som kanske eller kanske inte stämmer. Skall man uttala sig till eller från bör man också redovisa varför man gör det.

Hon hävdar att det inte är ”konstigt att vår tids stora idrottare är just män”. Jag är så ointresserad av sport och idrott som någon kan bli, men jag vet ändå att det här påståendet är felaktigt. Till och med jag är bekant med välkända idrottare som Therese Alshammar, Annika Sörenstam, Carolina Klüft och Anja Pärson — några av vår tids stora idrottare som inte är just män.

Hon säger att ”kvinnor arbetar… betydligt mycket mer än vad män gör, och för sämre eller i många fall ingen betalning”. Källa saknas.

Hon kopplar ihop mäns större muskelmassa med att ha ”varit bättre lämpade för livet i allmänhet”. Nej, så fungerar det inte. Det innebär endast att män har varit bättre lämpade för överlevnad med större muskelmassa än utan den. Att större muskelmassa skulle göra män bättre lämpade för allt som livet bereder dem med vore absurt, särskilt om hon också menar bättre lämpade relativt kvinnor (som bevisligen också överlevt med sina evolutionära fördelar).