Grönt språkrör överväger landsförvisning

Magda Rasmusson skriver att män kanske borde landsförvisas.

Hon säger att ”extremhögern måste nu bestämma sig” för huruvida den värnar ”kvinnors rättigheter” eller vill ”skylla på invandringen”. Det är alltför enkelt att polemisera mot en icke identifierad motståndare som enbart kallas för ”extremhögern”. Kanske menar hon i själva verket sverigedemokrater? Säg det i så fall. Annars riskerar läsaren att tro på en fiende som kanske inte existerar, eller inte tar den skepnad som Magda tillskriver den.

Hon menar att det vore ”mer lämpligt att diskutera utvisandet av män, snarare än invandrare”. Nu skall vi reda ut begreppen. Utvisning innebär ”att föra ut en person med utländskt medborgarskap från sitt eget territorium” (Wikipedia). Det Magda talar om är alltså inte utvisning, utan landsförvisning. Och landsförvisning avskaffades i Sverige redan 1864. Ett återinförande skulle kräva ändringar i grundlagen. Hon tycks tala om utvisning och landsförvisning som utbytbara begrepp, och som om de också var lika rimliga straff. Det är de inte.

Hon säger att ”det finns en grupp i samhället som man inte får prata om”, åsyftandes män. Får man inte? Att den här typen av text kan skrivas av Grön Ungdoms språkrör och publiceras på SVT:s hemsida besvarar väl i sig självt det påståendet. Det går alldeles utmärkt att hävda att män bör landsförvisas, och få det publicerat i större medier. Hittills har ca 1 500 personer klickat på ”rekommendera”.

Hon uttrycker följande: ”Vi har alla sett dem, de har gått i våra skolor och vissa tvingas bo granne med dem. De är kriminella, förtrycker kvinnor och kostar multum för både rättsväsende och skola. Jag talar givetvis om männen.” Jag erkänner att jag, även om jag inte är kriminell, ändå har gått i skolan och att jag har grannar. Tja, vad svarar man ens på sådant?

Hon konstaterar att ”män står för 80 procent av alla brott”. Det är sant. Vad som inte nämns är hur många som inte begår brott. År 2011 lagfördes 136 000 personer i hela Sverige, av en befolkning på ca 9 517 000 personer. Det innebär att ca 1,4 % av befolkningen lagfördes för brott. Totalt anmäldes 6 320 våldtäkter år 2012. Om vi utgår från att alla begåtts av unika män (vilket knappast stämmer) i åldern 15-64 år, betyder det fortfarande att endast ca 0,2 % av alla män begått en våldtäkt. Det finns ett stort mörkertal här, inget tvivel om det. Och våldtäkt är ett fruktansvärt övergrepp. Det är fortfarande något som bråkdelen av en procent av alla män begår.

Hon skriver att det finns ”inget forum där kvinnohatet frodas så livligt som där högerextrema rör sig”. Det är väl ett positivt tecken om kvinnohat förpassas till högerextrema grupperingar. Manshat kan uppenbarligen uttryckas på ett mer öppet sätt.

Hon avslutar med att om extremhögern (vilka det nu är) ”var lite seriösa med att ens försöka vore det mer lämpligt att diskutera utvisandet av män, snarare än invandrare”. Samma påstående som tidigare en gång till. Jag vill bara ta tillfället i akt att kritisera den synen på invandring. Den stora majoriteten av invandrare begår inga brott. Precis som den stora majoriteten av infödda svenskar inte heller gör det.