Om filosofi och värdighet

Fanny skriver att hon inte behöver filosofi.

Hon börjar med att citera Platsjournalen som skriver: ”När man inte har ett jobb känner man lätt skuld för att man inte bidrar till den ekonomiska effektiviteten. Men filosofin säger att du har ett värde ändå.”

Hon svarar att hon inte kommit fram till sin värdelöshet ”genom filosofi”, utan att hon ”känner sig jävligt värdelös av att bli behandlad som skit”. Men den feminism hon ser som lösningen, är en filosofisk inriktning (som inbegriper både kunskapsteori, etik och politisk teori).

Hon säger att hon inte behöver bättre självförtroende utan ”möjligheter till ett värdigt liv”. Det beror väl på vad man lägger i begreppet värdighet. Om det innebär grundläggande fri- och rättigheter har hon det redan. Om det innebär stora möjligheter att påverka sin framtid genom bl.a. studier och yrkesval har hon det också. Om det innebär feministisk kommunistisk revolution för att införa det ”postpatriarkala” samhället, handlar det nog mer om bl.a. självkänsla.