Nakenhet på Facebook

Apan satt i granen skriver att Facebook är ett skitföretag.

Hon börjar med att beklaga sig över ett filmklipp som cirkulerat på Facebook, där en man misshandlar sina två döttrar. Sedan reagerar hon mot att Facebook raderat bilder från hennes sida Mammaformer, som porträtterar kvinnor efter graviditeten. Utifrån detta drar hon slutsatsen att Facebook tycker att våld mot kvinnor och barn är okej, men att bilder på kvinnor inte är okej om de inte motsvarar rätt skönhetsideal. ”När en kvinnas kropp inte lever upp den sjuka bilden av hur den ideala kvinnokroppen ska se ut, då väcker den anstöt och censureras.”

I själva verket medger hon redan från början att filmklippet raderats. Att Facebook skulle tillåta den typen av klipp stämmer alltså inte. Och när det gäller Mammaformer, visade de bilder som togs bort (av skärmdumparna att döma) explicit nakenhet, d.v.s. bara bröst. Facebook tog alltså inte ställning till huruvida dessa kvinnor var snygga eller fula, utan agerade i enlighet med en generell policy mot nakenhet, vilket på internet brukar definieras som nakna bröst eller könsorgan. Facebook skriver i sina gemenskapsregler: ”Vi har också infört begränsningar när det gäller att visa nakenhet.”

Anna (som hon heter) avslutar med en retorisk fråga: ”Jag är helt övertygad om att de maktpersoner som styr facebook är män. Vad tror ni?” Det stämmer naturligtvis. Det är allmänt känt att Mark Zuckerberg (en man) är verkställande direktör för Facebook. Men det är knappast hans eller hans köns fel att Facebooks generella nakenhetspolicy, även drabbar en nakenhet som just Anna tycker är okej.