Schyman om nya tänkesätt

Gudrun Schyman skriver om nya tänkesätt.

Hon påpekar att vi ”har fått en kraftig våg av antifeminism, ivrigt understödd av de fascistiska strömningar…”. Här försöker hon ge sken av att feminismens enda motståndare är fascister, något som inte stämmer. Den radikala feminism hon förespråkar har motståndare inom alla block och ideologier.

Hon skriver att ”kvinnohat, rasism och homofobi är tätt sammansvurna”. Det stämmer nog i största allmänhet, särskilt om vi också lägger till manshat. Men radikala feminister gör sig beklämmande ofta skyldiga till rasism.

Hon hävdar att samhället ”förvägrar feminismen politisk självständighet”. Vad som förvägrar feminismen politisk självständighet är det faktum att vi lever i en demokrati. Antingen säger hon att demokratin är felet, eller också att väljarna bör förmås att med politiska medel rösta som hon vill (vilket i förlängningen innebär att demokratin är felet).

Hon påstår att ”kvinnor förvägras ekonomisk och kroppslig självständighet”. Det är sakligt felaktigt. I alla fall om vi talar om Sverige.