Är sex och våldtäkt samma sak?

Jävla feministfitta skriver om patriarkalt sex och våldtäkt.

Hon inleder med att återge ett påstående om att sex och våldtäkt är olika saker, och hon frågar — är det verkligen det? Svaret är (i den här textens sammanhang) ett enkelt ja. Våldtäkt innebär något mycket precist, nämligen att mot någons vilja påtvinga denne sexuella handlingar.

Hon säger att ”ett nej varit uteslutet” nästan alla gånger hon legat med en man, och återger några tragiska erfarenheter: ”Med mitt ex prövade jag allt möjligt för få honom att lyssna på mig. Jag prövade att gråta, jag prövade att bara ligga helt tyst och stilla och bara knipa ihop ögonen.” Det är inga trevliga erfarenheter att ha. Hennes ex och de andra män hon nämner bör ändra sitt beteende. Själv bör hon söka sig bort från den typen av män.

Hon skriver om heterosex att ”en agerar och en är passiv”. Nej, det beror på vad man föredrar, vad ens partner föredrar, och personkemin sinsemellan.

Hon menar att ”det är mannen som tar initiativ” och ”som har makten”. Men att ta initiativ är inte samma sak som att ha makt. Även när mannen tar initiativen, är kvinnan (när det inte rör sig om våldtäkt) fri att besvara dem eller låta bli.

Hon hävdar att sex ”sker i ett samhälle där kvinnors kroppar ses som allmän egendom”. Det är ett uppenbart felaktigt påstående.