Patriarkatet och heterosexualiteten

Jaylazkar skriver om sitt feministiska uppvaknande.

Hon hävdar att patriarkatet har som målsättning att ”internalisera kvinnohat i kvinnor”, och att hindra kvinnor ”från att skapa djupa emotionella band” till icke-män. Detta har beskrivits av ”olika kvinnliga feministiska teoretiker”. Men det är inte bara en teorifråga, utan också en empirifråga. Empiriskt underlag saknas.

Hon menar att patriarkatet upprätthålls ”av att sammanföra män och kvinnor genom heterosexualitet”. Detta saknar vetenskapligt stöd. Hon hänvisar till ”en studie” som skall ha visat att vissa kvinnor blivit ”politiskt lesbiska”, d.v.s. tagit avstånd från en patriarkalt påtvingad heterosexualitet. Den rimliga förklaringen, med hänsyn till dagens vetenskapliga läge, är att dessa kvinnor var homo- eller bisexuella redan innan sitt ställningstagande.

Hon nämner en tidigare heterosexuell samborelation, där hon ”pratade mycket om ‘när vår relation var slut'” för att ”provocera fram känslor”. Det är svårt att förena med idén att kvinnor tvingas göra det känslomässiga arbetet i heterosexuella relationer.

Om heterosexualitet

Jävla feministfitta skriver om heterosexualitet.

Hon säger att om någon nämner sin heterosexualitet vill hon ”bara sucka högt och himla med ögonen”, eftersom de ”uttråkar mig så jävla mycket”. Det är ett respektlöst och socialt inkompetent beteende man bör förändra snarare än stoltsera över. Det är lika legitimt att vara heterosexuell, som att ha någon annan läggning.

Hon undrar varför vi tror att heterosexualitet är så vanligt, och besvarar sin egen fråga: ”Nej, vi föds inte till det, vi tvingas till det.” Detta är en uppfattning som saknar vetenskapligt stöd.

Hon menar att en kvinna måste förverkliga sig själv genom heterosexuella och monogama relationer. Det är kvinnoförnedrande att tala för alla kvinnor på det sättet. Alla människor har olika värderingar, intressen och drömmar. Vi förverkligar oss själva på olika sätt.

Hon skriver att det ”är väl inte så konstigt” att många ingår i heterosexuella och monogama relationer, eftersom de ”ses som de enda värdefulla relationerna”. Detta är felaktigt prima facie. Snart sagt alla människor har en mängd olika slags relationer som de finner värdefulla.