Sexuell konkurrens och initiativ

Fanny skriver om sexuell konkurrens.

Hon påpekar att man ofta antar ”att hanar tävlar om att befrukta honor i djurriket” vilket generaliseras ”till att även gälla mellanmänskliga relationer”. Ja, det är väl även min uppfattning att det oftast är mannen som förväntas tävla och ta initiativen, med förbehållet att människor sällan har som omedelbar målsättning att skaffa barn.

Hon tänker att denna tävlan kan bero på ”att kvinnor inte är så jävla taggade på att ligga”. Jag upplever att kvinnor oftare än män blir taggade på att ligga, först när en viss kontakt etablerats och som mannen förväntas ta initiativ till att skapa. Om det huvudsakligen beror på kulturella eller biologiska aspekter vet jag inte.

Hon undrar om inte männen bara kan ”tagga ner lite istället och sluta?” Det bör de förstås göra om du ber dem, men inte bör de väl sluta att ta initiativ över huvud taget? Att fråga en tjej om hon har lust att ta en fika eller äta middag någon kväll är t.ex. knappast kränkande, och det är i regel så seriöst avsedda initiativ tas.

Hon frågar om männen inte bara kan ”acceptera att de inte är så jävla intressanta för kvinnor”. Nej, varför skulle de göra det? Det vore inte bra för självkänslan att utgå från att ingen kvinna kan vara intresserad av en. Däremot bör man fråga sig vad man söker romantiskt/sexuellt hos en kvinna, ta seriöst avsedda initiativ, och acceptera om man blir avvisad.

Att påstå att män inte är intressanta för kvinnor, är att ta sig tolkningsföreträde framför en enorm mängd hetero- eller bisexuella kvinnor som bevisligen är intresserade av män.

Är sex och våldtäkt samma sak?

Jävla feministfitta skriver om patriarkalt sex och våldtäkt.

Hon inleder med att återge ett påstående om att sex och våldtäkt är olika saker, och hon frågar — är det verkligen det? Svaret är (i den här textens sammanhang) ett enkelt ja. Våldtäkt innebär något mycket precist, nämligen att mot någons vilja påtvinga denne sexuella handlingar.

Hon säger att ”ett nej varit uteslutet” nästan alla gånger hon legat med en man, och återger några tragiska erfarenheter: ”Med mitt ex prövade jag allt möjligt för få honom att lyssna på mig. Jag prövade att gråta, jag prövade att bara ligga helt tyst och stilla och bara knipa ihop ögonen.” Det är inga trevliga erfarenheter att ha. Hennes ex och de andra män hon nämner bör ändra sitt beteende. Själv bör hon söka sig bort från den typen av män.

Hon skriver om heterosex att ”en agerar och en är passiv”. Nej, det beror på vad man föredrar, vad ens partner föredrar, och personkemin sinsemellan.

Hon menar att ”det är mannen som tar initiativ” och ”som har makten”. Men att ta initiativ är inte samma sak som att ha makt. Även när mannen tar initiativen, är kvinnan (när det inte rör sig om våldtäkt) fri att besvara dem eller låta bli.

Hon hävdar att sex ”sker i ett samhälle där kvinnors kroppar ses som allmän egendom”. Det är ett uppenbart felaktigt påstående.