Om den Internationella mansdagen

Jaylazkar skriver om Internationella mansdagen.

Hon inleder redan i rubriken med att kalla den för ”internationella förtryckardagen”. Det implicerar att män förtrycker per definition, snarare än på grund av hur de beter sig och vilka värderingar de har. I sin tur innebär det att begreppet ”förtryck” fullständigt urvattnas.

Hon hävdar att Internationella mansdagen existerar ”för att osynliggöra den internationella kvinnodagen”. Det vore kanske inte ett helt befängt uttalande, om dagarna låg i närheten av varandra. Men Internationella kvinnodagen firas först den 8:e mars, nästan 4 månader senare. Dessutom kan man läsa svart på vitt att Internationella mansdagen ”avser att fokusera på pojkars och mäns hälsa, förbättrade relationer och ökad jämställdhet mellan könen, samt lyfta fram positiva manliga förebilder”. Det är i varje fall Wikipedias förklaring.

Hon säger att Internationella kvinnodagen existerar ”för att kvinnor ska få en, endast en… chans att… ha en dag i patriarkatet som endast är till för kvinnor”. Men detta står i direkt motsats till vad hon hävdat ovan. Dessutom: om patriarkatet existerar, såsom hon karakteriserar det, skulle det väl inte medge kvinnor någon egen dag alls?

Hon undrar retoriskt: ”Vad gör männen? Sitter ni på era arslen för att ytterligare en dag smaska i er dem privilegium [sic] som kommer av er position i denna värld? Jag antar att ni gillar era eviga förtryckardagar?” Man får sällan ett sakligt svar på anklagande frågor. Det vedertagna exemplet på en anklagande fråga är dock ”slår du fortfarande din fru?” — ett märkligt val om Jaylazkars patriarkat existerar, inte sant?

Hon avslutar: ”Jag är besviken på alla män som inte viger sina liv åt den revoloutionära feminismen.” Alla har vi olika värderingar och intresseområden. Att känna besvikelse när människor väljer att leva sina liv på andra sätt än man själv lever är en aning pubertalt.