Intersektionalitet och marxism

Fanny skriver om intersektionalitet.

Hon konstaterar att vissa inom vänstern anser att intersektionalitet är något liberalt. Dessa vänsterpersoner har naturligtvis fel. Intersektionalitet är en teori som säger att det finns strukturella maktordningar inom och mellan identitetskategorier som kön, ras, klass, etnicitet, funktionsduglighet, ålder, religion och fan och hans moster. Det är postmodern gallimatias som hör hemma i samma kategori som, säg, teorin om bortträngda minnen.

Hon hävdar att få är ”så skarpa i sin kritik av kapitalismen” som feminister med ett intersektionellt perspektiv. De ”brukar vara väldigt skarpa på att analysera hur kapitalismen hänger ihop…”. Men ekonomi är en vetenskap, och skarp (i betydelsen intelligent) kritik mot kapitalism kan därför inte vila på ovetenskapliga teorier om intersektionalitet. Och som kritik ur ett rent etiskt perspektiv, framstår det därför som en ren produkt av confirmation bias. Postmoderna teorier låter en se vad man letar efter. Det är därför de är så populära.

Hon säger att många inom vänstern (de manliga med vit hudfärg) anser att Marx kritik av kapitalismen är ”den enda rätta och riktiga”. Det är i så fall tragiskt, eftersom de flesta eller alla av Marx bärande premisser har visats antingen ovetenskapliga eller felaktiga. Karl Popper visade att marxismen är en pseudovetenskap, och arbetsvärdeläran ersattes redan på 1870-talet av Jevons, Mengers och Walras marginalnytteteori.

Hon skriver att Marx kritik av kapitalismen är ”kul på många sätt”, men att den är ”skriven ur en vit mans perspektiv”, vilket bl.a. innebär ”en väldig ignorans inför kolonialismen”. Om hon bara tog en minut av sin tid och googlade sådana här saker. Marx och Engels texter om kolonialismen har samlats i en egen volym under titeln On Colonialism. Den är på 388 sidor enligt Amazon, vilket säkert är mer än hon själv skrivit om feminism.

Hon säger att det är viktigt för henne ”att förstå hur kapitalism hänger ihop med rasismen och patriarkatet”. Hon blandar ihop förståelse med bekräftelse av confirmation bias.