Om klyftor och medelklass

Fanny skriver om klyftor.

Hon anklagar UnderbaraClara för att bygga ”på klyftan mellan vi och dem”. Är inte det hennes egen kardinalstyrka? Till exempel klyftan mellan vi kvinnor och ni män, eller klyftan mellan vi feminister och ni rasister, eller klyftan mellan vi kommunister och ni borgare.

Hon hävdar att ”få människor har ekonomiska resurser för att själva kunna ersätta den välfärd som vi förlorar i och med den borgerliga politiken”. Källa?

Hon hävdar att ”på sikt kommer de extra hundralapparna i plånboken inte att betyda någonting, eftersom den typen av skattepolitik moderaterna för minskar löneutvecklingen”. Källa?

Hon påstår först att UnderbaraClara ”spär på myten om att det finns en ‘medelklass'”, och sedan att det är viktigt ”att vara ödmjuk för att hur medelklass” man är. Så existerar det en medelklass eller ej? Hon svarar både ja och nej samtidigt.

Rasism är en sorts kollektivism

Fittjournalen skriver om rasism.

Hon skriver att rasism och vad ”den vita kvinnan gör mot den rasifierade kvinnan”. Men hur är det inte rasism, att påstå att vita begår omoralisk handling x? Om det är rasism när vi talar om hur illa judar eller svarta beter sig (och det är det), är det lika mycket och på samma sätt rasism när resonemanget vänds mot vita.

Hon säger att liberalismen orsakar ”enorma klyftor i samhället” för att den ”tillåter ett fåtal att bli väldigt rika och andra väldigt fattiga”.

1456571_10152038101166131_925888959_n

Hon menar att de andra hela tiden uppstår i liberalismen, för att ”hela politiken bygger på att du utgår från dig själv”. Det stämmer inte heller. Liberalismen menar att individen skall vara fri att fatta beslut om sitt eget liv.

Hon konstaterar att du är ”man för att du inte är kvinna”, och det ligger det ju onekligen något i. Men hon menar också att när man särskiljer sig själv ”från en annan blir denna andra något okänt”. Det är lika onekligen ett hopp i resonemanget. Det implicerar att man bara kan ha kunskap om vad man själv är, så: män förstår inte kvinnor, kvinnor förstår inte män, människor förstår inte djur och levande organismer förstår inte döda ting. Ett till synes felaktigt påstående, eftersom det skulle omöjliggöra all vetenskap.

Hon hävdar att i ett samhället ”med en stark vänster” får inte rasismen något ”fäste”. Enligt vilken källa? Läs om rasismen på Kubai Kina och i Venezuela.

Hon menar att i ett samhälle som ”tänker kollektivt finns inga sverigedemokrater”. Men det är ju precis vad SD gör: de ställer olika kollektiv mot varandra (t.ex. svenskar mot muslimer eller somalier).