Könsidentitet är förmodligen biologisk

Fanny skriver om könsidentitet.

Hon menar att det finns ”ett tvång på att identifiera sig som antingen kvinna eller man”, och om man inte gör det själv ”så gör någon annan det åt dig”. Det beror på att nästan alla är antingen kvinnor eller män. Även om vi kan framhäva eller grumla vår könstillhörighet genom hur vi klär och beter oss, tycks de flesta betrakta kön som ett huvudsakligen biologiskt fenomen. Det är också en uppfattning som har vetenskapligt stöd i hur vårt DNA är uppbyggt. Kvinnor har två X-kromosomer i det sista kromosomparet; män har istället en X- och en Y-kromosom. Undantagen är få. Omkring 1 % av alla nyfödda barn är intersexuella, och transsexuella utgör en långt mindre grupp. Generöst räknat verkar prevalensen vara högst 1:10 000, vilket innebär att ca 1 000 svenskar är transsexuella. Det är färre än antalet invånare i Dingtuna (som enligt Wikipedia har ”en pizzeria och ett äldreboende”).

Hon hävdar att könsidentitet inte handlar om vad man är, utan om vad man blir och görs till. Hur förklarar hon i så fall att aktuell forskning tyder på att transsexualism har biologiska/genetiska orsaker?