Maskulinitet och mansroll

Fanny skriver om den jävla mansrollen.

Hon hävdar att maskulinitet är ”något av det mest destruktiva som finns”. Empiriska exempel saknas.

Hon säger att män klagar över feminister som inte tar upp hur män drabbas av maskulinitet, och menar att det ”verkligen inte” är något hon ”kan känna igen sig i”. Mhm…

Hon invänder att maskulinitet ”diskuteras mycket i feministiska sammanhang”. Jo, men då handlar det mer om hur värdelösa män är, än om hur män upplever sig drabbas.

Hon skriver att män ofta är ”dåliga på att diskutera maskulinitet”. Själv använder hon ”den jävla mansrollen” som rubrik.

Hon menar att män borde ”ta tag i problemet med att de inte lär sig ta ansvar för relationer”. Hur var det nu igen med att skylla ifrån sig?

Hon hävdar att kvinnliga feminister skapar ”en ensidig och bristande analys”. Det stämmer förstås.

Hon säger män ”inte varit så taggade på att bli av med patriarkatet” för att det ”ger dem makt över kvinnor”. En rimligare förklaring är att patriarkatet definieras som något män vill ha.

Hon kallar feminismen för ”en rörelse som faktiskt på allvar jobbar med just maskulinitet”. Nåja, den jobbar mer specifikt mot maskulinitet.