Kvinnoförtryck finns inte alltid överallt

Moralfjant skriver om kvinnoförtryck.

Hon konstaterar att alla kvinnor är ”offer för kvinnoförtryck, alltid”. Men ett så kategoriskt uttalande är bara rimligt, om vi med förtryck menar snart sagt allt som hör det allmänna vardagslivet till. Så vad är förtryck?

Hon ger exempel: sexuella övergrepp, misshandel, att förväntas ta ansvar för städning i hemmet eller för relationens känsloliv, att bli kallad för ”hora, fitta, bitch” — och att inte få spela fotboll på samma villkor som män i en förening. Ja, när förtryck blir snart sagt synonymt med andras förväntningar, är det nog rimligt att förtrycket drabbar alla alltid. Men är det en rimlig syn på förtryck?

Hon konstaterar att kvinnoförtryck märks ”i riksdagen, rättssalen, arbetsplatsen, hemmet, skolan, relationer” — ”överallt kan vi se det”. Överallt? Javisst. ”Exemplen tar aldrig slut.” En rimligare förklaring är att man överallt kan se, vad man överallt anstränger sig för att se. Något som finns överallt, alltid, som påverkar alla utan undantag och har makt att avgöra deras öden — det är sådant som i allmänhet bara sysselsätter teologer.

Hon skriver: ”Världen är inte uppdelad i starka och svaga kvinnor – bara kvinnor.” Så världen är uppdelad i kvinnor?

Hon vill att alla kvinnor ”ska slippa utsättas för våldtäkter, hot, kränkande tillmälen, nedvärderande attityder”. Självklart skall kvinnor slippa utsättas för brott, men för t.ex. nedvärderande attityder? Oavsett hur de beter sig? Det skulle kräva tankepolis och enorma inskränkningar i yttrandefriheten.

Om mäns ansvarslöshet

Fanny skriver om mäns ansvarslöshet.

Hon säger att ”män lastar över sitt ansvar att skydda sig på kvinnor”, och att det idag anses vara kvinnan som är ansvarig för ev. graviditet. Det är såklart bägges ansvar att se till att preventivmedel används. Men det yttersta ansvaret ligger rimligtvis på kvinnan, för att det är hon som blir gravid, och hon som har (och bör ha) beslutsrätt över om fostret skall aborteras eller ej.

Hon skriver att hon ”tycker det är viktigt att tala om vad kvinnor offrar för mäns vårdslöshet”. Detta är ett kvinnoförnedrande tänkesätt, för det implicerar att kvinnor inte kan ta ansvar för sina egna kroppar, utan blir offer för mannens vårdslöshet om han inte nämner eller insisterar på preventivmedel.