Fattigdom och välgörenhet

Fanny skriver om att skänka till välgörenhet.

Hon säger att det ”är ingen förlust för de flesta” att ”skänka bort ett par kronor”. För all del. Men det går stick i stäv mot vad hon skrivit om ekologisk mat, som var ett hån mot alla de som inte har råd att betala ett par kronor mer.

Hon hävdar att ”det stora flertalet ger ju inte pengar”. Enligt vilken källa? Enligt generalsekreteraren för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd skänker 2 av 3 svenskar till välgörenhet. Hennes påstående tycks alltså felaktigt, med reservation för att källan är från 2008.

Hon säger att det ”hade liksom varit helt okej att bara inte ge” pengar, utan att försöka urskulda sig. Verkligen? Igår skrev hon att det var obehagligt och osympatiskt att skänka mat istället för pengar. Idag skriver hon att det är okej att inte ge något alls. Hur kan det vara mycket värre att skänka mat till fattiga, än att inte skänka något alls?

Hon hävdar att välgörenhet tvingar ”en att inse vilket vidrigt samhälle vi lever i där vissa har det relativt gott ställt och andra tvingas leva på allmosor”. Tänker vi ett steg längre, inser vi motsatsen. Vi lever i ett samhälle med 9,5 miljoner inv. där bara några tusen lider av akut bostadsbrist och där svält är ett i princip okänt fenomen. Det är inte vidrigt utan tvärtom alldeles fantastiskt.

Att skänka till fattiga är inte obehagligt

Fanny skriver om att ge mat till tiggare.

Hon menar att det är bättre att ge tiggare pengar än mat, och det håller jag i allmänhet med om. Det är inte bara missbruk som leder till hemlöshet. Andra vanliga orsaker är t.ex. att ett förhållande eller korttidskontrakt tagit slut, psykisk sjukdom, våld i hemmet och/eller allmän bostadsbrist. Däremot håller jag inte med om hennes skarpa fördömande av folk som skänker mat.

Hon tycker att det ”känns som en väldigt obehaglig typ av förmynderi” som är ”föga sympatiskt”. Hur kan det vara osympatiskt och obegagligt att skänka mat till tiggare? Det är kanske inte det bästa man kan skänka, men så vad? Skänker du en tia, är det sämre än en femtiolapp, som är sämre än en hundring, och så vidare. Och varje penninggåva är sämre än att erbjuda tiggaren tak över huvudet, vilket du har all möjlighet att göra om du inte själv är hemlös. Nej, det är inte obehagligt och osympatiskt att skänka mat till tiggare. Attityden att det skulle vara det kan man däremot säga ett och annat om.

Hon säger att de som skänker mat ”har liksom bestämt på förhand vilka ändamål som är okej, utifrån sin egen världsbild och situation”. Javisst. Det är en bedömning vi alltid gör när vi skänker till fattiga. Skall vi skänka till tiggaren på gatan, till cancerfonden, till något land som drabbats av en naturkatastrof — vad skall vi prioritera? Och hur vill vi att det vi skänker används? Vilken nytta skall våra pengar ge för de behövande? Det är viktiga frågor att ställa, om man inte bara vill känna sig duktig utan också hjälpa bäst där det behövs mest.

Hon skriver att det ”faller sig ganska naturligt” för henne, att tiggare ”kan ha ett behov av att fly verkligheten”. För all del. Men de har ett långt större behov av att hantera verkligheten, för att med lite tur och andras hjälp kunna skapa en hållbar tillvaro. Att som medhjälpare ta hänsyn till detta behov är inte obehagligt eller osympatiskt, även om det innebär att ens gåva blir mindre än optimal.

Om klyftor och medelklass

Fanny skriver om klyftor.

Hon anklagar UnderbaraClara för att bygga ”på klyftan mellan vi och dem”. Är inte det hennes egen kardinalstyrka? Till exempel klyftan mellan vi kvinnor och ni män, eller klyftan mellan vi feminister och ni rasister, eller klyftan mellan vi kommunister och ni borgare.

Hon hävdar att ”få människor har ekonomiska resurser för att själva kunna ersätta den välfärd som vi förlorar i och med den borgerliga politiken”. Källa?

Hon hävdar att ”på sikt kommer de extra hundralapparna i plånboken inte att betyda någonting, eftersom den typen av skattepolitik moderaterna för minskar löneutvecklingen”. Källa?

Hon påstår först att UnderbaraClara ”spär på myten om att det finns en ‘medelklass'”, och sedan att det är viktigt ”att vara ödmjuk för att hur medelklass” man är. Så existerar det en medelklass eller ej? Hon svarar både ja och nej samtidigt.