Ingen respekt för oliktänkande

Moralfjant skriver om respekt för oliktänkande.

Hon konstaterar att hon aldrig kommer att respektera ”en person som uttrycker starkt rasistiska, sexistiska, homofobiska, fascistiska eller andra skadliga värderingar”. Ändå länkar hon Fanny Åström i sin blogroll, som uttalat sig både rasistiskt, sexistiskt och fascistiskt. (Andra skadliga värderingar har hon också — men eftersom inga specificeras skulle det ta för lång tid att göra en översikt.)

Hon säger att det är ”jävligt lätt för en privilegierad person” att inte tycka att det är ”så jävla viktigt vilka åsikter som sprids eller vilken politik folk för”. En rimligare orsak till att många vädjar till respekt oavsett åsikter, är att diskussioner inte vinner något på öppen fientlighet. Diskussioner är en kamp mellan idéer, inte en kamp mellan människor. Den senare kampen börjar först när man, som Fanny skriver, tar upp den hoppingivande pistolen och riktar den mot oliktänkande.