Sverige och apartheid

Moralfjant skriver om att bereda sig på tufft motstånd.

Hon skriver att påståendet ”jag tycker fattiga är lata” upprätthåller ett rasistiskt och fascistiskt samhällssystem. Det stämmer inte. Påståendet är både felaktigt och osympatiskt, men det upprätthåller inte för den skull rasism eller fascism.

Hon hävdar att människor dör p.g.a. det här systemet, d.v.s. det vi har i dagens Sverige. Oklart vilka dödsfall hon menar. Och tror hon verkligen att det samhälle vi lever i är rasistiskt och fascistiskt, med andra ord ett slags nazistregim? Jadå, det tror hon, att döma av det som följer:

Hon jämför det med apartheid och ber dig ponera att du var ”en av fåtal vitingar som fattade att samhället var skevt”; omkring dig och dina ”vita dudes” hör du att ordningen ”är naturlig”, en mängd ”nedvärderande ord om svarta” etc.

Hon kommer ”att göra motstånd”. Det må vara hänt att hon ”sårar privilegierade människor”, men hon vet hur många som ”lider av rasism, sexism, fascism”. I själva verket är det illa ställt med faktaunderlag, när teorier om kapitalism och patriarkat leder till jämförelser mellan Sverige 2013 och Sydafrika 1948-1994.