Ideologiska ramverk och rasism

Jaylazkar skriver om sin vardag som förtryckt och förtryckare.

Hon skriver att hon till vardags ”blir utsatt för förtryck” och att hon ”har ideologiska ramverk för att förstå förtrycket”. Samma ideologiska ramverk, feminismen och kommunismen, låter henne också förstå ”att jag utövar förtryck som vit person”. För det första är det väl ganska tydligt att det förhåller sig omvänt: hon upplever sin situation på ett visst sätt, och faller hän åt teorier som bekräftar denna upplevelse. För det andra har teorierna tydligen förklarat för henne att hon är rasist — för det är trots allt vad någon som förtrycker andra baserat på hudfärg är.

Hon ”upplever” att hennes feministiska ideologiska ramverk är ”ganska starkt”. Kommentarer känns överflödiga.

Hon säger att hon ”inte är så förklarande av varför patriarkatet gör si eller så” och istället ”går direkt på fördömandet av hur dåligt det är”. Det är alltid enklare att fördöma än att förklara. Men bedömning bör göras först efter förklaring. Här skriver hon att hon ”ännu inte läst så mycket marxistisk teori” som hon känner att hon ”skulle behöva läsa för att kunna göra bättre kommunistiska analyser” av det förtryck hon och ”alla andra blir utsatta av från [sic] kapitalismen”. Med andra ord: hon saknar ett tillräckligt kunskapsunderlag för att göra bra analyser, men ändå vet hon redan vilka slutsatser som är korrekta och vill studera ett urval av just de källor som kommer leda fram till just de slutsatserna.

Hon medger att det råder ett slags konflikt mellan förklaring och fördömande; det är ”en avvägning” för att hon ”behöver skriva en text på ett fördömande vis för att dämpa min ångest…”. Det är förmodligen alldeles riktigt att hennes mående avgör vad hon tänker snarare än omvänt. Det har jag sagt flera gånger förut. Men trots tillfällig lindring blir det en evig dans i cirkel; så länge man fortsätter att betrakta sig själv som ett offer för förtryck i vardagen lär man också fortsätta må dåligt.

Hon skriver att patriarkatet och kapitalismen är ”genomgående rasistiska system”. Det beror på att de ”går ut på att dela upp människor i olika grupperingar som till exempel; kvinna, man…”. Behöver jag säga att detta är ett gigantiskt självmål? Sedan skriver hon att hon ”tjänar på rasism” för att hon ”inte blir utsatt för rasism”. Här finns ingen logisk koppling alls. Att tjäna på något och att inte utsättas (d.v.s. själv beröras) av det är motsatser.

Hon menar att hon på grund av sin vita hudfärg utövar förtryck mot icke-vita, genom att inte ha ”diskuterat min position som vit mer än vad jag har gjort”. Förtryck är en aktiv handling, inte något man kan råka göra sig skyldig till för att man inte bloggat om ett särskilt ämne. Hon avslutar med att hon ”vill försöka problematisera min position som vit mer”. Om hon anser att det är problematiskt att vara vit, understryker det bara hennes rasism.